Aflivning af sejlivede myter

Vi skal aflive en lidt sejlivet myte: Nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være præget af mangel på glæde, overskud og lyst.
Sådan kunne en ambitiøs strategi for vores danske arbejdsmarked lyde, og sådan bør den lyde, selvom vores statsminister sagde præcis det modsatte under overskriften “Danmark kan mere 1”

“Vi skal aflive en lidt sejlivet myte: Nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet”. [Statsminister Mette Frederiksen]

Det er ærgerligt at statsministeren bidrager til myten om at arbejde skal være kedeligt og præget af ulyst og mangel på glæde.
Danmark kan mere, når det at gå på arbejde er præget af lyst og det vi arbejder med, er meningsfyldt. Når vores arbejdspladser er rum for arbejdsglæde, god ledelse, motivation og engagement, stiger produktiviteten og kvaliteten af af det virksomhederne producerer.
Den øgede produktivitet skaber vækst – og flere nye meningsfyldte jobs.
Alt dette taler ind i FNs verdensmål 8 “Anstændige jobs og økonomisk vækst”

Derfor er det mit håb at “Danmark kan mere 2” får et afsnit om netop hvordan vi sikrer arbejdspladser der via god ledelse skaber mening og arbejdsglæde for de ansatte og samtidig har blik for at gøre en positiv forskel i verden også når det kommer til andre verdensmål end nummer 8.

Det et det jeg arbejder med i min virksomhed Holmquist Consult og jeg vil gerne bidrage med mine kompetencer på disse områder så Danmark kan ENDNU mere.
Jeg tilbyder derfor statsministeren et møde og efterfølgende deltagelse i arbejdet med at skabe større arbejdslyst som led i et endnu bedre arbejdsmarked med højere kvalitet, produktivitet og jobskabelse som det erklærede mål.
Det er naturligvis kvit og frit, for det er jo også et mål for regeringen ikke at hyre folk med specialviden ind på konsulentbasis.

Jeg lover at gå til arbejdet med lyst, engagement og glæde.

Published by janholmquist

Entrepreneur: Jan has broad experience as a library director for public libraries in Denmark and New Zealand. He is the man behind the digital learning project 23 Mobile Things and other international projects like Buy India a Library. Jan is a member of the Library Advocacy Lab advising on library advocacy on a European level. Currently, Jan founded Holmquist Consult and is working as an international library, learning and leadership advisor wanting to use his experience to benefit libraries and other cultural- and learning institutions on a global level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: